Derfor skal du bruke en godkjent elektriker

Det kreves både kompetanse og erfaring for å utføre arbeider på et elektrisk anlegg, kravene fra myndighetene er strenge og alle bedrifter som skal utføre slike arbeider må registreres hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Et av hovedkravene er blant annet at bedriften har en faglig ansvarlig installatør som er ansvarlig for arbeidene som utføres.

Tekniske forskrifter og sikkerhetsforskrifter må overholdes

Alle bedrifter som skal utføre slike arbeider må blant annet ha et internkontroll- og kvalitetssikringssystem som sørger for at tekniske forskrifter, sikkerhetsforskrifter samt arbeidsmiljøloven overholdes. Myndighetene ved Det lokale eltilsyn (DLE), har med myndighet fra DSB plikt og rett til å kontrollere alle bedrifter, dette gjøres blant annet ved periodisk kontroll av bedriftenes interne rutiner samt stikkprøver på utførte arbeider.

Du har krav på dokumentasjon på utført arbeid

Ved utførelse av arbeider på et elektrisk anlegg skal det utstedes "samsvarserklæring" og "sluttkontroll" av elektrofirmaet, disse dokumentene skal oppbevares av kunden, anleggseier, og er en garanti eller en forsikring om at arbeidene er utført av fagpersoner.

Anleggseier er forpliktet å fremvise disse dokumenter ved kontroll fra DLE, forsikringsselskapene vil også kreve slik dokumentasjon ved  brann eller annen skade på bygning.

Det er fullt lovlig å selge elektrisk utstyr til alle, men reglene forbyr personer uten rett kompetanse å installere disse.

Les mer om elektrikerarbeid i boligen hos sikkerhverdag.no, et nettsted fra DSB

Kontakt 

hCaptcha